1

Pertandingan kawad kaki peringkat sekolah

latihan kawad kaki akan dimulakan bagi setiap unit